Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
Ważne informacje | Ubezpieczenie 2018/2019 | Dni wolne - 2018/2019 | Zasady zdrowego żywienia | Absolwenci - ANKIETA | 1% podatku SP1 DZIAŁOSZYN | 10 rad dla rodziców | SZLACHETNA PACZKA | Spotkanie z Korczakiem | REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE | Indywidualizacja szansą dla dzieci | 11 LISTOPADA | JUBILEUSZ 80- LECIA | LIST MEN W SPRAWIE ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017 | REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA | BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET | LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ  | KONCERT KOLĘD I  PASTORAŁEK  | SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY -  2018/2019 | LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ do RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII | RODO | BAWIMY SIĘ Z   "JEDYNKĄ" | OGÓLNOPOLSKA AKCJA - LEKKI TORNISTER | Narodowe Święto Niepodległości | POETYCKO – LITERACKIE UCZNIOWSKIE KREACJE | POMOC DLA OSKARKA PUŁKI |

Rodzice/Uczniowie

Ważne informacje

 

 Przekazywanie informacji rodzicom o sytuacjach

i zdarzeniach zaistniałych w szkole

 

1. WYPADEK- udzielamy dziecku pierwszej pomocy (przeszkolony nauczyciel), zawiadamiamy rodziców, w przypadku koniecznym udajemy się z dzieckiem do lekarza.

 

 2. CHOROBA DZIECKA- telefon do rodziców, udzielanie pomocy, podanie leku za zgodą rodzica.  3. ZMIANA PLANU- SKRÓCENIE ZAJĘĆ- w klasach I- III uczniowie zapisują informacje o skróconym planie w zeszytach, w klasach IV-VI taka informacja przekazywana jest ustnie. Przekazują ją wychowawcy najpóźniej dzień przed zmianą planu.

Jeżeli uczeń nie przekaże tej wiadomości rodzicom (w klasach I-III brak podpisu) oczekuje na świetlicy szkolnej do czasu planowego zakończenia zajęć.

 

  4. USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI- nieobecność ucznia na zajęciach jest usprawiedliwiana przez rodziców, opiekunów prawnych na specjalnych blankietach dostępnych u wychowawcy lub przez lekarza.

 

  5. Zainteresowani rodzice mogą zapoznać się z procedurami postępowania w przypadku zagrożeń w aspekcie programu profilaktyki i wychowania na stronie internetowej: www.kuratorium.lodz.pl