Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
Ważne informacje | Ubezpieczenie 2018/2019 | Dni wolne - 2018/2019 | Zasady zdrowego żywienia | Absolwenci - ANKIETA | 1% podatku SP1 DZIAŁOSZYN | 10 rad dla rodziców | SZLACHETNA PACZKA | Spotkanie z Korczakiem | REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE | Indywidualizacja szansą dla dzieci | 11 LISTOPADA | JUBILEUSZ 80- LECIA | LIST MEN W SPRAWIE ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017 | REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA | BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET | LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ  | KONCERT KOLĘD I  PASTORAŁEK  | SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY -  2018/2019 | LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ do RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII | RODO | BAWIMY SIĘ Z   "JEDYNKĄ" | OGÓLNOPOLSKA AKCJA - LEKKI TORNISTER | Narodowe Święto Niepodległości | POETYCKO – LITERACKIE UCZNIOWSKIE KREACJE |

Rodzice/Uczniowie

Indywidualizacja szansą dla dzieci

 

W ramach Projektu "Indywidualizacja szansą dla dzieci" współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2012/2013 odbywały  się następujące zajęcia:

 

 

I. ZAJĘCIA DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU,

W TYM TAKŻE ZAGROŻONYCH DYSLEKSJĄ

 

 Prowadząca pani Krystyna Leszczyk

 

W zajęciach uczestniczy grupa uczniów klasy pierwszej. Szkoła została doposażona w środki dydaktyczne 

wspierające profilaktykę, diagnostykę oraz terapię najmłodszych uczniów w zakresie pisania i czytania.

Udział w zajęciach z pewnością zwiększa szansę na pokonanie  występujących trudności.

 

 

 

 

II. ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

 

Prowadząca pani  Dorota Kotynia

 

Zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację kształcenia dzieci z klas II-III

 oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań.

Zajęcia tego typu umożliwiają dzieciom uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności,

zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami.

 

 

 

 

III. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 

Prowadząca pani Beata Różańska

 

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas II i III.  Poprzez wykonywane zadania i zabawy dzieci rozwijają zdolność

 logicznego myślenia, szybkie przyswajanie wiedzy, umiejętność rozwiązywania problemów, prawidłowe kojarzenie i rozumienie.

Uczniowie są ciekawi i otwarci na propozycje nauczyciela. Z dużym zainteresowaniem podchodzą do stawianych im zadań.

 

 

IV ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Prowadząca  pani Maria Janeczek

 

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej. Poprzez ćwiczenia i odpowiednie zabawy dzieci

 poprawiają wymowę zaburzonych głosek. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, które odbywają się

zgodnie z ustalonym harmonogramem.