Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
Ważne informacje | Ubezpieczenie 2017/2018 | Dni wolne - 2017/2018 | Zasady zdrowego żywienia | Absolwenci - ANKIETA | 1% podatku SP1 DZIAŁOSZYN | 10 rad dla rodziców | SZLACHETNA PACZKA | Spotkanie z Korczakiem | REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE | Indywidualizacja szansą dla dzieci | 11 LISTOPADA | JUBILEUSZ 80- LECIA | LIST MEN W SPRAWIE ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017 | REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA | BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET | LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ  | KONCERT KOLĘD I  PASTORAŁEK  | SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY -  2018/2019 | LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ do RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII | RODO | BAWIMY SIĘ Z   "JEDYNKĄ" |

Rodzice/Uczniowie

Dni wolne - 2017/2018

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11  sierpnia   2017r.  
w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły w porozumieniu Radą Pedagogiczną, Radą  Rodziców
i Samorządem Uczniowskim  ustala   następujące dni wolne w roku szkolnym 2017/2018: 

    

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie

Filialna Szkoła w Szczytach   

 

30 kwietnia 2018r.    -    poniedziałek

2   maja   2018r.      -    środa

4   maja   2018r.      -    piątek

1 czerwca 2018r.       –   piątek  

 

Zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem MEN ustalone dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów.  Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dzieciom pozostającym bez opieki.

Nauczyciele pracują w tych dniach zgodnie z wymiarem czasu pracy świetlicy  800-1300