Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Korczaka w Działoszynie
Strona główna
Ważne informacje | Ubezpieczenie 2018/2019 | Dni wolne - 2018/2019 | Zasady zdrowego żywienia | Absolwenci - ANKIETA | 1% podatku SP1 DZIAŁOSZYN | 10 rad dla rodziców | SZLACHETNA PACZKA | Spotkanie z Korczakiem | REGULAMIN KONKURSU PCPR W PAJĘCZNIE | Indywidualizacja szansą dla dzieci | 11 LISTOPADA | JUBILEUSZ 80- LECIA | LIST MEN W SPRAWIE ZMIAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017 | REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA | BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIECI INTERNET | LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ  | KONCERT KOLĘD I  PASTORAŁEK  | SPRAWDZIAN ZEWNĘTRZNY -  2018/2019 | LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ do RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VII | RODO | BAWIMY SIĘ Z   "JEDYNKĄ" | OGÓLNOPOLSKA AKCJA - LEKKI TORNISTER | Narodowe Święto Niepodległości | POETYCKO – LITERACKIE UCZNIOWSKIE KREACJE |

Rodzice/Uczniowie

REGULAMIN KOLOROWEGO DNIA

 

REGULAMIN

„KOLOROWEGO DNIA BEZ PYTANIA”

 

  1. Kolorowy dzień bez pytania” obowiązuje we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie.
  2. „Dzień bez pytania” zostaje ustalony na każdy pierwszy piątek miesiąca.
  3. W tym dniu uczniowie przychodzą ubrani w kolorze uprzednio ustalonym przez Samorząd Uczniowski.
  4. W wyznaczonym dniu uczniowie, którzy są ubrani zgodnie z umówionym kolorem, nie są pytani ustnie na ocenę, nie piszą również niezapowiedzianych kartkówek.
  5. Sprawdziany oraz inne formy oceniania wcześniej ustalone z uczniami, nie podlegają zasadom „Dnia bez pytania”.
  6. Uczniowie mają obowiązek posiadać w tym dniu odrobioną pracę domową.
  7. Nauczyciel, w porozumieniu z wychowawcą klasy, może zawiesić udział uczniów w akcji ze względu na nieodpowiednie zachowanie na lekcji.